Pub_2012 ART FACTORY PROJECT

<-list


 

 

2012 ART FACTORY PROJECT

 

ART FACTORY PROJECT
SUNSET JANGHANG FESTIVAL

Director_ Jinsuk SUH
Curator_ Jihye KIM

Date of Issue_ 2012. 7. 13

Participating Artists
Suhyun KANG, Jiwon KANG, Jaewook KOH, Eve KWAK, Seongwoon KWON, Sea KWON, Seungchan GWON, Yongchul KWON, Jina KWON, Kyungmi KIM, Kyungeun KIM, Daehwan KIM, Minji KIM, Minhye KIM, Boyoung KIM, Sunha KIM, Yangwoo KIM, Yeongsu KIM, Yongjea KIM, Yeongsu KIM, Youngjea KIM, Yongkwan KIM, Woomin KIM, Yujinn KIM, Inhye KIM, Junghwan KIM, Jeawon KIM, Jintaek KIM, Taejoong KIM, Taehyun KIM, Hanki KIM, Hyunbae KIM, Hyunwoo KIM, Haesoo KIM, Hoyeol KIM, Dream Virus Laboratory, Hong NAMGOONG, Minji NAM, Hyunkyung NAM, Gihun NOH, DIA, Isaac MOON, Jayoon MOON, Jeehye MOON, Sungjin MIN, Jihoon MIN, Kyoungmin PARK, Seungjin PARK, Youngjoo PARK, Wunggyu PARK, Jungwon PARK, Jongchan PARK, Jinyoung PARK, Hatsal BAHC, Houn BAC, Jiye BAE, Naria BAIK, Jooyoung SON, Joonhyung SONG, SIDODEUL, Sayoung SHIN, Eunji SHIN, Jaeeun SHIN, Rae SIM, Minjeong AN, Sungseok AHN, Jihyun AHN, Kigin YANG, Ahra YANG, Hyeryung YANG, Saetbyeol UM, Sein O, Youme OH, Jaeun WANG, Taewoong WON, Youngjin YOO, Sehwa YOUN, Jaemin YOON, Jiwwon YOON, Chaeeun YUN, Karam LEE, Donghyuk LEE, Bora LEE, Seoyeon LEE, Seola LEE, Suji LEE, Ol LEE, Junga LEE, Chunghyung LEE, Hogeun LEE, Yuri YIM, Ihye IM, Kowoon JANG, Minhee JUNG, Jihyun JUNG, Hyosup JUNG, Minho JO, Beomseok CHO, Youngkak CHO, Hyejin JO, Sungmin CHEON, Goeun CHOI, Yoonhee CHOI, Residency in Pyongyang, Jimin HAN, Suyoung HEO, Yongsung HEO, Sejin HYUN, Suhhy HONG, Youngmin HONG, Youngjoo HONG, Jongwoo HONG, Jinak HONG, Sooyoen HWANG, Hyungyoung HWANG, ZERObyte+이수현_윤재민 ZERObyte+Soohyoun LEE, Jaemin YOON

Artists Recommended by Alternative Space
Jeauk KANG, Donghyun KIM, Youngeun KEEM, Sangsu NAM, Yongseon PARK, Jinsuk CHE&Eunsung SONG, Jeewon SONG, Amy Hyejung SHIN, Jongwan JANG, Donghoon CHA, Mirim CHU, Sunjing HAN, Jungouk HONG
 


 

CONTENTS

04 Introduction
06 Preface – The Art Factory Project_ Jinsuk SUH
12 You are Our Future – Topographic Map of Korea Art World since 2000 and the Art Factory Project_ Myungji BAE
16 Astrology of Rationality: Expectations for the Future_ Jinmyung LEE
24 To 2012 Art Factory Project, Who Returned Again in the Outfit of the Youth_ Bora HONG
28 Approaching the Art Factory Project of the 2012 Art Factory Porject – Art is to Personalize the Given Reality_ Kwanyong CHO
30 Such a Strange Morning after Sleepless Night_ Jihye KIM